Política de privacitat

Política de Privacitat


El fet de visitar aquest lloc web no implica que hagi de proporcionar cap dada de caràcter personal. Tanmateix, en el cas que faciliti algun tipus d’informació, EMPARA SERVEIS ASSISTENCIALS S.L. , de conformitat amb el què estableix l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informa que les seves dades personals seran incloses en un fitxer responsabilitat de EMPARA SERVEIS ASSISTENCIALS S.L. amb la finalitat de facilitar l’accés a l’interessat a tots els continguts de la nostra web, gestionar i subministrar informació respecte dels de la nostra residència, facilitar-li altres informacions i/o comunicacions comercials o no, que puguin ser del seu interès, a través de qualsevol tipus de mitjà de comunicació, fins i tot electrònic, com pot ser el seu correu electrònic, així com la prestació d’altres serveis propis de la societat.


Si no manifesta la seva negativa en el termini de 30 dies, entendrem que consent i autoritza
expressament aquests tractaments, l’enviament d’informacions i/o comunicacions comercials o no i també la cessió de les seves dades a empreses i entitats amb activitats similars que són col·laboradores o proveïdores de EMPARA SERVEIS ASSISTENCIALS S.L., per a les mateixes finalitats.


En el cas que vostè faciliti dades de caràcter personal considerades de nivell alt o nivell mitjà d’acord amb el què preveu la normativa de protecció de dades, a través de correu electrònic, només seran tractades per contestar el seu comentari o suggeriment, procedint posteriorment a la seva eliminació, sense que en cap cas s’incloguin en els fitxers automatitzats responsabilitat de la societat.


EMPARA SERVEIS ASSISTENCIALS S.L. es compromet a complir amb el deure de secret d’aquestes dades, així com a tractar-les amb confidencialitat, assumint les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tal com es recull a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, que desenvolupa el reglament de protecció de dades.


En qualsevol cas, l’usuari serà l’únic responsable si aporta dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades en els formularis que trobi a la seva disposició en el lloc web.


Podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al domicili social de EMPARA SERVEIS ASSISTENCIALS S.L., situat a C/ Llibertat, 30, Vilanova i la Geltrú, mitjançant comunicació escrita, signada, adjuntant una còpia del seu DNI o altre document acreditatiu o mitjançant l’adreça electrònica.


emparaserveis@emparaserveis.cat