Reparacions i Reformes

Adaptar una vivenda per a persones amb un cert grau de dependència pot ser un embolic insalvable en la vostra situació. 

Nosaltres tenim experiència en aquest entorn i un equip de professionals motivats i de confiança contrastada (lampistes, paletes, contractistes d’obres…), preparats per ser uns veritables facilitadors de la transformació de la vostra vivenda. 

Treballem amb pressupost tancat i amb possibilitats de finançament.

Demaneu més informació aquí...